Opzeggen

We vinden het erg jammer als je je lidmaatschap wilt opzeggen. We horen dan ook graag waarom je tot dit besluit bent gekomen. Misschien kunnen we nog wat voor je betekenen. Mocht je vastbesloten zijn het lidmaatschap te beëindigen, dan gelden daar spelregels voor. Deze worden hieronder uitgelegd.

Hoe kun je opzeggen?

Opzeggen van het lidmaatschap door het lid kan het hele jaar door. De opzegging dient schriftelijk per post, per e-mail naar info@gastronomischgilde.nl of via het contactformulier op de website aan het bestuur verstuurd te worden, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste twee maanden voor het einde van het kalenderjaar (vóór 1 november).

Voor wanneer kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Wil je per ingang van het volgende kalenderjaar je lidmaatschap opzeggen, dan moet je dit bij ons aangeven vóór 1 november van het huidige kalenderjaar. Stel, jij wilt je lidmaatschap per 2023 opgezegd hebben, dan moet je vóór 1 november 2022 dit vermelden bij ons.

In de loop van het jaar is tussentijds opzeggen dus altijd mogelijk. Je blijft dan wel aangesloten voor de duur van het lopende verenigingsjaar en je kan gebruik blijven maken van alle geboden faciliteiten. Er vindt geen restitutie plaats en de betalingsverplichting van de contributie blijft, ook bij te laat opzeggen, bestaan.

Wat gebeurt er als ik niet op tijd mijn lidmaatschap opzeg?

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar (statuten: artikel 7.2). Opzegging kan zonder opgaaf van redenen. Wij vinden het echter wel erg fijn om deze reden(en) te weten te komen, zodat er op ingespeeld kan worden.

Opzeggen