U bent hier

Opzeggen

Jammer dat je op het punt staat het lidmaatschap te beëindigen. We zijn als bestuur erg benieuwd hoe je tot dit besluit bent gekomen. Laat het ons weten via een e-mail waarom je het lidmaatschap wilt beëindigen. Misschien kunnen we nog wat voor je betekenen.
Mocht je vastbesloten zijn het lidmaatschap te beëindigen, dan gelden daar spelregels voor, die hieronder aan je uitgelegd worden.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar (31 december). De opzegging dient schriftelijk (per post of per e-mail) aan het bestuur verstuurd te worden, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste twee maanden derhalve voor 1 november. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar (statuten: artikel 7.2). Opzegging kan zonder opgaaf van redenen.

In de loop van het jaar is tussentijds opzeggen altijd mogelijk, u blijft dan wel aangesloten voor de duur van het lopende verenigingsjaar en u kunt gebruik blijven maken van alle geboden faciliteiten. Er vindt geen restitutie plaats en de betalingsverplichting van uw contributie blijft, ook bij te laat opzeggen, bestaan.