U bent hier

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar (31 december). De opzegging dient schriftelijk (per post of per e-mail) aan het bestuur verstuurd te worden, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste twee maanden derhalve voor 1 november. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar (statuten: artikel 7.2). Opzegging kan zonder opgaaf van redenen.

In de loop van het jaar is tussentijds opzeggen altijd mogelijk, u blijft dan wel aangesloten voor de duur van het lopende verenigingsjaar en u kunt gebruik blijven maken van alle geboden faciliteiten. Er vindt geen restitutie plaats en de betalingsverplichting van uw contributie blijft bestaan.