U bent hier

Nieuwsbrief #20

28-11-2017
Bekijk hier de nieuwsbrief van het Gilde

Notulen ALV 20 november 2017
Op maandag 20 november jl. is de Algemene Ledenvergadering gehouden bij Rational te Almelo.
In de mail vind je de notulen van deze ALV. 

Contributie 2018
In dezelfde ALV is o.a. de contributie voor 2018 besproken. De vergadering heeft ingestemd met een indexering van het contributiebedrag. Tevens heeft de vergadering aangegeven het eens te zijn met het bestuur dat het lidmaatschap kostendekkend moet zijn. Het moet de vereniging dus geen geld kosten.
Daarom is besloten de contributie voor 2018 als volgt vast te stellen:
-          Lidmaatschap: € 130,00
-          Junior lidmaatschap (t/m 23 jaar): € 75,00
-          Senior lidmaatschap: (van 65 jaar en ouder) € 75,00

Gerechtenboek
Het gerechtenboek zal verschijnen in het voorjaar van 2018. We streven naar een extra dikke editie in verband met het 50-jarig jubileum. 
Houd de nieuwsbrieven in de gaten. Hierin zullen we een oproep plaatsen om mee te schrijven aan de volgende editie. 

Komende evenementen
11 december Eindejaarsdiner sociëteit Zuid-Holland
11 december Kerstdiner sociëteit Gelderland
11 december Eindejaarsdiner sociëteit Brabant
17 december 'Special' Kerst arrangement  
18 december Kerstdiner met Jan Smink sociëteit Noord 

Wil je ook een keer deelnemen aan een activiteit van je sociëteit? Houd dan je e-mail in de gaten en kijk regelmatig op de online evenementenkalender.